ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Λουΐζης Ριανκούρ 85-87, 115 24

Πρόεδρος Τριμ. Συμβουλίου Διεύθυνσης                                                                   210 6962398

Γραφείο Μελών και Γραμματέα Τριμ. Συμβουλίου                                                      210 6962398

Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας                                                                              210 6962364

Γενικός Επίτροπος                                                                                                     210 6980603

Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμ. Γεν. Επιτρόπου                                                            210 6962368

                                                                      Πρόεδρος                                               Γραμματεία

1ο Τμήμα                                                 210 6962325                                               210 6962321

2ο Τμήμα                                                 210 6962326                                               210 6962385

3ο Τμήμα                                                 210 6962327                                               210 6962323

4ο Τμήμα                                                 210 6962328                                               210 6962324

5ο Τμήμα                                                 210 6962329                                               210 6962335

6ο Τμήμα                                                 210 6962330                                               210 6962335

7ο Τμήμα                                                 210 6962308                                               210 6962303

8ο Τμήμα                                                 210 6962309                                               210 6962304

9ο Τμήμα                                                 210 6962310                                               210 6962305

10ο Τμήμα                                               210 6962311                                               210 6962306

11ο Τμήμα                                               210 6962312                                               210 6962307

12ο Τμήμα                                               210 6962314                                               210 6962313

13ο Τμήμα                                               210 6962315                                               210 6962318

14ο Τμήμα                                               210 6962316                                               210 6962319

15ο Τμήμα                                               210 6962317                                               210 6962320

16ο Τμήμα                                               210 6962290                                               210 6962284

17ο Τμήμα                                               210 6962291                                               210 6962285

18ο Τμήμα                                               210 6962292                                               210 6962293

19ο Τμήμα                                               210 6962295                                               210 6962294

20ο Τμήμα                                               210 6962296                                               210 6962300

21ο Τμήμα                                               210 6962297                                               210 6962301

22ο Τμήμα                                               210 6962298                                               210 6962302

23ο Τμήμα                                               210 6962270                                               210 6962266

24ο Τμήμα    Α΄ Σύνθεση                        210 6962271                                               210 6962267

        »               Β΄ Σύνθεση                    210 6962436                                               210 6962282

25ο Τμήμα                                               210 6962272                                               210 6962268

26ο Τμήμα                                               210 6962273                                               210 6962269

27ο Τμήμα                                               210 6962274                                               210 6962275

28ο Τμήμα                                               210 6962276                                               210 6962280

29ο Τμήμα                                               210 6962277                                               210 6962280

30ο Τμήμα                                               210 6962278                                               210 6962281

31ο Τμήμα                                               210 6962279                                               210 6962282

32ο Τμήμα                                               210 6962283                                               210 6962288

Γραφείο Προέδρου Υπηρεσίας                                                                                   210 6962374

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προϊσταμ. Διοίκησης - Προσωπικού                                                                           210 6962363

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας                                                                                     210 6962360

Πρωτόκολλο Προσφυγών                                                                                           210 6962381

Προσδιορισμοί Φορολ. Υποθέσεων                                                                           210 6962383

Ένδικα Μέσα                                                                                                              210 6962378

Προϊστ. Υποθ. Ν. 1406/83 - Αναστ.                                                                           210 6962377

Ανακοπές                                                                                                                  210 6962379

Ειδικές Διαδικασίες                                                                                                     210 6962375

Δημοσίευση Αποφ. & Στατιστ. Στοιχείων                                                                   210 6962380

Προϊστ. Καθαρογραφής                                                                                              210 6962289

Προεισπράξεις Δ.Σ.Α.                                                                                                210 6996460