ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Λ. Αλεξάνδρας & Κυρίλλου Λουκάρεως 14, 114 75

Πρόεδρος Τρ. Συμ. Διεύθυνσης                                                                                210 6404228

Αστυνομικός                                                                                                              210 6404237

Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμ.                                                                                      210 6404143

Γραμματεία                                                                                                                 210 6404662, 210 6404144

Πρωτόκολλο                                                                                                              210 6404743

Αίθουσα Εφετών                                                                                                        210 6404101

Επιθεωρητής                                                                                                              210 6404778

Γραμματεία Επιθεώρησης                                                                                          210 6404402

Βιβλιοθήκη                                                                                                                 210 6404412

Διαχείριση                                                                                                                  210 6404206

Προϊστάμενος Πειθαρχικού                                                                                        210 6404147

Eπιμελητές                                                                                                                210 6404207, 240

Αυτοκίνητα 12ο                                                                                                         210 6404427

Ενοχικό 15ο                                                                                                               210 6404428

Εργατικά 4ο                                                                                                               210 6404426

Εργατικά 3ο                                                                                                               210 6404423

Ενοχικό 16ο, 17ο & 18ο                                                                                            210 6404429

Μισθώσεις 6ο & 7ο                                                                                                    210 6404429

Εμπράγματο 8ο                                                                                                         210 6404424

Οικογενειακό 9ο                                                                                                        210 6404425

Aυτοκίνητα 11ο                                                                                                         210 6404421

Εργατικά 5ο                                                                                                               210 6404426

Δημόσιο 1ο                                                                                                               210 6404422

Δημόσιο 2ο                                                                                                               210 6404431

Ενοχικό 14ο - 17ο Διπ. Ευρ.                                                                                     210 6404430

Ενοχικό 13ο - 18ο Πν. Ιδ.                                                                                          210 6404420

Αυτοκίνητα 10ο                                                                                                         210 6404665

Προϊστ. Πολιτικών                                                                                                      210 6404148

Προϊστ. Δημοσίευσης                                                                                                210 6404150

Ένδικα Μέσα Πολιτικά                                                                                               210 6404443

Στατιστική                                                                                                                  210 6404440

Προϊστάμενος Εκκαθάρισης                                                                                      210 6404151

Προϊστάμενος Ποινικού                                                                                             210 6404152

Προϊστάμενος Προσδιορισμού                                                                                  210 6404535

Προϊστάμενος Καθαρογραφής                                                                                  210 6404564

Προϊστάμενος Βουλευμάτων                                                                                     210 6404157

Προϊστάμενος Λογιστηρίου                                                                                       210 6404156

Προϊστάμενος Αρχείου                                                                                              210 6404253

Γραφεία Δ.Σ.Α.                                                                                                         210 6450731

Προϊστάμενος Πληροφορικής                                                                                   210 6404675

Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων                                                                                  210 6404649