ΑΠΘ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα "Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών"

Κατηγορίες:

                                       AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                      28/3/2017

ΑΠΘ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα "Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών"

 

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις 15-17 Ιουνίου 2017. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 22/3/2017 έως 12/5/2017. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/financial_transactions_b_athens ή μπορούν να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής μπορείτε να δείτε στα παραπάνω συνημμένα αρχεία.