Εβδομαδιαίος Κατάλογος Αυτεπαγγέλτως Διοριζομένων Δικηγόρων (άρθρο 6 Ν. 3226/2004)

Κατηγορίες:
Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας  για την εβδομάδα από
 
20 Μαρτίου 2017 έως και  24 Μαρτίου 2017  θα είναι από :
 
ΦΙΛ. (Άννα - Μαρία Φίλιππα) έως και  ΧΡ. (Ελένη Χριστοδουλίδη)
 
 
Αθήνα, 16/03/2017