Εβδομαδιαίος Κατάλογος Αυτεπαγγέλτως Διοριζομένων Δικηγόρων (άρθρο 6 Ν. 3226/2004)

Κατηγορίες:
Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας  για την εβδομάδα  από:
 
22 Μαϊου 2017 έως και  26 Μαϊου 2017 θα είναι από:
 
ΚΑΡ. (Νικόλαος Καραμούζης) έως και  ΚΙΟΣ. (Γεωργία Κιόση)
 
 
Αθήνα, 18/05/2017