Εβδομαδιαίος Κατάλογος Αυτεπαγγέλτως Διοριζομένων Δικηγόρων (άρθρο 6 Ν. 3226/2004)

Κατηγορίες:
Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας  για την εβδομάδα  από:
 
19 Ιουνίου 2017 έως και  23 Ιουνίου 2017 θα είναι από:
 
ΜΑΡΚ. (Σταματία Μάρκου-Νικοπούλου) έως και  ΜΠ. (Δημοσθένης Μπακόπουλος)
 
 
Αθήνα, 15/06/2017