Ειρηνοδικείο Πειραιά: Ρύθμιση οφειλών-Πράξη επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν.3869/2010

Κατηγορίες:
Συνημμένα αρχεία »epanaprodiorismoi_apo_15_01_2019_se_20_03_2017.xlsx

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

 
 

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν.3869/2010

Αριθμός/ Έτος : 1/2017

 

 Επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σε νέα ημερομηνία εκδίκασης και εγγράφονται στο πινάκιο.

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το πινάκιο.