Ειρηνοδικείο Χανίων: Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών Ν. 3869/2010

Κατηγορίες:
Συνημμένα αρχεία »pinak_5.doc

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, ανακοινώνει ότι επαναπροσδιόρισε σε συντομότερες δικασίμους, υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών του Ν. 3869/2010.

Τις νέες δικασίμους μπορείτε να δείτε στον πιό πάνω συνημμένο πίνακα.