Ειρηνοδικείο Χανίων: Πράξεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών Ν. 3869/2010

Κατηγορίες:
Συνημμένα αρχεία »pinak_1_1.doc | pinak_2.doc

Ειρηνοδικείο Χανίων

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου  Χανίων, Αναστάσιος Ακρωτηριανάκης, αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των    υποθέσεων  των  υπερχρεωμένων   νοικοκυριών  Ν. 3869/2010,    που  έχουν  προσδιοριστεί  πέραν  της  τριετίας   από   την έναρξη   της ισχύος  του  Ν. 4336/14-8-2015 επαναπροσδιορίζει σε συντομότερη δικάσιμο, αυτεπαγγέλτως τις ακόλουθες  υποθέσεις:

Μπορείτει να δείτε τις πράξεις επαναπροδσιορισμού, στα πατραπάνω συνημμένα αρχεία.