Κατάλογος αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (άρθρο 6 Ν.3226/2004) λόγω θερινών δικαστικών διακοπών, όπως ίσχυε και κατά το προηγούμενο έτος

Κατηγορίες:

Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας για το χρονικό διάστημα από:

17 Ιουλίου 2017 έως και 28 Ιουλίου 2017

θα είναι από :

ΠΑΝ· (Πέτρος Πανάγος ) έως και ΠΑΡ. ( Ιωάννης Παρασκευόπουλος)

 

Αθήνα, 13/07/2017