Προκήρυξη για τη πλήρωση θέσης νομικού συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στην Ακαδημία Αθηνών

Κατηγορίες: |
Συνημμένα αρχεία »prokiryxi_me_a.d.a.oom446ps8ns-360.pdf

Αναρτάται προκήρυξη της Ακαδημίας Αθηνών για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90τ.Α’/2-5-01) και τις διατάξεις των άρθρων 42,43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208τ.Α’/27-9-13).

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο ως άνω συνημμένο αρχείο.