Προκήρυξη πρόσληψης δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου(ΕΟΦ)

Κατηγορίες: |
Συνημμένα αρχεία »eof_1.pdf

Με απόφαση του ΕΟΦ προκηρύχθηκε η πλήρωση δύο θέσεων Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και πλήρη απασχόληση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου.

Μπιορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους και τις προυποθέσεις συμματοχής στο παραπάνω συνημμένο έγγραφο του ΕΟΦ.