Πρωτοδικείο Αθηνών: Κλήρωση συνθέσεων ασφαλιστικών μέτρων από 28/4/2017 έως και 5/5/2017

Κατηγορίες:
Συνημμένα αρχεία »protodikeio.pdf

Αναρτάται προς ενημέρωσή σας, έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο η κλήρωση των συνθέσεων ασφαλιστικών μέτρων για το διάστημα από 28 Απριλίου 2017 έως και 5 Μαίου 2017, θα γίνει από την Β΄σύνθεση της τακτικής Πολυμελούς, στις 24 Απριλίου 2017.