Πρόσκληση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σε Δικηγόρους για πλήρωση θέσης Νομικού Συμβούλου

Κατηγορίες: |

Το Ελληνικό Ινστιτούρο Παστέρ προσκαλεί Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου του Ελληνικού Ινστιτούτο «Ε.Ι.Π.».

Λεπτομέρειες της πρόσκλησης μπορείτε να δείτε στο παραπάνω συνημμένο αρχείο.