Συνάντηση της Επιτροπής για θέματα Προσφύγων και Μεταναστών με το νέο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μιλτιάδη Κλάπα

Κατηγορίες:

Συνάντηση της  Επιτροπής για θέματα Προσφύγων  και Μεταναστών με το νέο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μιλτιάδη  Κλάπα

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 07/07/2017 συνάντηση του επικεφαλής της Επιτροπής για θέματα  Προσφύγων  και Μεταναστών Παναγιώτη Περάκη, καθώς και της Προέδρου της ΕΔΑΜ Χρυσούλας Μαρινάκη,  με το νέο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής  Μιλτιάδη Κλάπα, μετά από πρόσκλησή του. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάρκος Παπακωσταντής. 

Στον νέο Γεν. Γραμματέα τέθηκαν τα θεσμικά και καθημερινά προβλήματα του τομέα ευθύνης του, ιδίως αυτά που απασχολούν τους Έλληνες δικηγόρους. Ειδικότερα, επισημάνθηκαν κυρίως τα εξής:   1) Η  μεγάλη καθυστέρηση στον ορισμό των ραντεβού για τα αιτήματα εξαιρετικών λόγων, στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας,  δυνάμει της υπ’ αριθμόν 58114/16 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, που ήδη ορίζονται σε πολύ μακρινές ημερομηνίες (σε κάποιες περιπτώσεις και ένα χρόνο μετά).  Συνεπώς, στην πράξη αποδυναμώνεται ο σκοπός που επιδίωκε η αποκέντρωση της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους, που ήταν η ταχύτερη εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών. 2) Η ανάγκη προτεραιοποίησης της κατάθεσης των   αιτημάτων  των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι εντελώς ακάλυπτοι, έναντι αυτών που έχουν ήδη καταθέσει και έχουν λάβει βεβαίωση που κωλύει την έκδοση πράξης επιστροφής. 3) Η υλοποίηση της πρόβλεψης για μεταφορά των φακέλων  των αιτημάτων που εκκρεμούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και απλή  κατάθεση   συμπληρωματικών  δικαιολογητικών ενώπιον της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι επανυποβολή του αιτήματος. 4) Η ανάγκη θεσμοθέτησης της προτεραιότητας  για τα αιτήματα χορήγησης άδειας παραμονής όσων κρατούνται, καθώς και η αποδοχή προσκόμισης εξουσιοδότησης και όχι συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  5) Η ενιαία εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης  από τις Διευθύνσεις Μεταναστευτικής  Πολιτικής σε  όλη την Ελλάδα.

Πέραν των ανωτέρω, επισημάνθηκε γενικότερα η διάθεση και η ετοιμότητα του δικηγορικού κόσμου για θεσμική συνεργασία με την Πολιτεία για όλα τα συναφή θέματα, για την αντιμετώπιση των οποίων η αξιοποίηση των δικηγόρων μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο.

Ο νέος Γενικός Γραμματέας, αφού ευθαρσώς αναγνώρισε τη σοβαρότητα των προβλημάτων, δεσμεύθηκε ότι θα μελετήσει με προσοχή όλα τα παραπάνω στην κατεύθυνση ριζικής βελτίωσης της κατάστασης και διαβεβαίωσε  ότι θα διατηρήσει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και συνεννόησης με τους δικηγόρους.