ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΔ) ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 19.04.2017

Κατηγορίες: