Κατάθεση Πτυχίου

Κατηγορίες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι, των οποίων το 18μηνο της άσκησής τους συμπληρώνεται μέχρι την 30.4.2017 και δεν έχουν καταθέσει ακόμα στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ το αντίγραφο του πτυχίου τους, να το καταθέσουν μέχρι την 25.2.2017.

 

Αθήνα, 13/02/2017