Γνωστοποίηση άφιξης Δικαστικών Αντιπροσώπων

Κατηγορίες: |
Συνημμένα αρχεία »20150918_172513.jpg

Σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφέρειας:

1. Στις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 οι τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι θα γνωστοποιούν την άφιξή τους στην Περιφερειάρχη Αττικής μέσω του οικείου Δήμου κατα την παραλαβή του εκλογικού υλικού

2. Οι αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι θα γνωστοποιούν την άφιξή τους στην Περιφέρεια Αττικής στον αριθμό FAX 213 2065028 ή στη διεύθυνση e-mail anaplirotes@patt.gov.gr δηλώνοντας τα ακό,λουθα στοιχεία:

 * Εκλογική περιφέρεια

* Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

* Κινητό και σταθερό τηλέφωνο

Στο παραπάνω συνημένο αρχείο, το έγγραφο της Περιφέρειας