Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 31393/9-92-15(ΦΕΚ Β 1929) και το τρόπο καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης

Κατηγορίες: |
Συνημμένα αρχεία »odigies_symplirosis_kya.doc

Αναρτάται η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 31393/9-92-15(ΦΕΚ Β 1929)  περί καθορισμού της εκλογικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους καθώς και και του τρόπου καταβολής τους.

Στο παραπάνω συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.