Οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής για τη ψηφοφορία, την συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων κατά τις εκλογές της 20η Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορίες: |
Συνημμένα αρχεία »178315.pdf | 178319.pdf | 178321.pdf | 178325.pdf

Οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων κατα τις εκλογές της 20η Σεπτεμβρίου 2015 καθώ και για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας στα τμήματα των ετεροδημοτών.

Στα παραπάνω συνημμένα αρχεία τα έγγραφα με τις οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής