ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κατηγορίες:
Λόγω των εκλογών η κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών τις 4/11, 5/11, 8/11, 9/11, 12/11, 15/11, 16/11 θα γίνεται σε υποθέσεις με αποσβεστική προθεσμία και υπό παραγραφή.

Στις 10/11, 11/11, 17/11 και εφεξής η κατάθεση θα γίνεται κανονικά.

Οι συνάδελφοι να λάβουν υπόψη τις παραπάνω ημερομηνίες, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και ν' αποφευχθεί συνωστισμός.