ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κατηγορίες:
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης θα γίνει και νέο σεμινάριο δικαστικών

αντιπροσώπων την Πέμπτη 4.11.2010, 16.00-18.00