Πρόσκληση Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων σε επιστημονική ημερίδα στη Θεσ/νίκη-Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου στον ΔΣΑ

Κατηγορίες:
28/05/2017 - 17:30

                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αναρτάται πος ενημέρωσή σας, πρόγραμμα-πρόσκληση προς τους Δικηγόρους για την Επιστημονική Ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων σε συνεργασία με τον ΔΣΘ στο Συνεδριακό Κέντρο της Τραπέζης Πειραιώς στα Λαδάδικα με θέμα "Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαίου 2017.

Επίσης αναρτάται το πρόγραμμα των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΕΔ, την περίοδοσ Σεπτεμβρίιου-Δεκεμβρίου 2017 στον ΔΣΑ.