Προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Κατηγορίες:
Συνημμένα αρχεία »demokritos.pdf

To Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" προκηρύσσει την πλήρωση μιάς θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/13(κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει.

Λεπτομέρειες για την προκήρυξη μπορείτε να δείτε στο παραπάνω συνημμένο αρχείο.