Δελτίο Τύπου (13-1-2010) Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος