Οδηγίες για την υλοποίηση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου