Ανακοίνωση 6 "Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Επαναληπτικών Εκλογών"