Ενημερωτικό σημείωμα για την Ολομέλεια της CCBE στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2012 στο Στρασβούργο