Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) - Σύνθεση, Λειτουργία