Ενημερωτικό Σημείωμα - Διαρκής Επιτροπή CCBE (Βιέννη, 7-8/2/2013)