Ενημερωτικό Σημείωμα - Διαρκής Επιτροπή CCBE (Βρυξέλλες, 20-22/3/2013)