Έκκληση Προέδρου Δ.Σ.Α. στους Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης