Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά για ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών/προιόντων για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.