ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CCBE, 23 Φεβρουαρίου 2017 -ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ