Η ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το ν. 3869/2010 μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις"-Εκδήλωση της Ενωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή