Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο-Από την επίσκεψη αντιπροσωπείας της CCBE στην Αθήνα και το Κέντρο Υποδοχής της Μόριας