ΔΣΑ: Καταδίκη άνανδρης επίθεσης κατά Δικηγόρου του