Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ προς Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την προτεινόμενη Κύρωση από την Ελλάδα της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας