ΕΚΧΑ ΑΕ: Περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία-Εναρξη ισχύος Κτηματολογίου σε Δήμο Ηλιούπολης και ΔΕ Αργυρούπολης