Η ολομέλεια του Εφετείου Πειραιώς τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της εσωτερικής υπηρεσίας και της Γραμματείας του Εφετείου Πειραιώς