ΔΣΑ: Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων Β' εξαμήνου 2017-Καταβολή από 21-12-2017