Συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Α. Δημήτρη Βερβεσού με τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελευθέριο Γεωργίλη