Απαντητική Επιστολή του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την καθυστέρηση κατάθεσης δικογράφων στο Τμήμα Ενδίκων Μέσων – Προσωρινή τοποθέτηση 6 υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων