Επιστολή του προέδρου του ΔΣΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας