Συμμετοχή τριών κλινικών του ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο εκπτωτικό πρόγραμμα για τα μέλη του ΔΣΑ