Επετειακή Συναυλία της HARMONIA JURIS Πολυφωνικής Χορωδίας ΔΣΑ