Ενημερωτικά σεμινάρια για δικηγόρους-ασκουμένους σχετικά με την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που τηρούν στο δικηγορικό τους γραφείο