Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στο “Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά"