Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα 3ωρα δωρεάν σεμινάρια του ΔΣΑ για τον ΓΚΠΔ (GDPR)