Ανακοίνωση Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με τους όρους εγκατάστασης τερματικών POS στους δικηγόρους Αθηνών